06.05.2017
02.06.2017
Een middenweg tussen verschillende plaatsen, diverse culturen en andere identiteiten.
Een tussenpositie die ideaal is om te observeren, zich te verwonderen, om te registreren en om betekenis te vinden.
Een transitzone tussen fotografie en andere kunstmedia.
Een ontmoetingsplaats voor open verhalen over potentieel en hoop.

Hoe kun je een plaats voor jezelf vinden in een nieuwe context?

Betwixt and Between is een groepstentoonstelling is een groepstentoonstelling over vrijwillige of gedwongen migratie en de impact ervan op iemands identiteit. Een gevoel van thuis zijn ontwikkelt zich vaak als een langzaam proces, dat schijnbaar nooit een einde kent. Migranten bevinden zich in een tussenpositie tussen vertrouwde en nieuwe culturen. De focus ligt vaak op de moeilijkheden, maar positieve gevoelens spelen evenzeer een rol, zoals verwondering, enthousiasme over nieuwe kansen, diepe introspectie, hoop en vreugde.

Deze tentoonstelling mikt bewust op andere vormen van fotografie dan fotojournalistiek of documentaire reportage. De werken hebben eerder een conceptuele grondslag, waarin een gelaagde, gevoelsgerichte en optimistische lezing mogelijk is. In haast alle gevallen wordt een open einde gesuggereerd.

De geselecteerde kunstenaars delen een voorkeur voor het fotografische medium vanwege de afstand die de camera creëert tussen fotograaf en subject. Ze kunnen observeren en langzaam dichterbij komen. Het toestel krijgt een extra functie als sociaal of socialiserend hulpmiddel. Fotografie is bij elk van hen een vertrekpunt. Door het gebruik van sculpturen en artefacten breiden ze hun artistieke praktijk uit over de grenzen van verschillende media heen.

Niet toevallig zijn familierelaties een terugkerend thema. Binnen een familie zijn er verschillende snelheden en posities ten aanzien van een nieuwe cultuur. De rol van tradities en het collectieve besef van het anders-zijn komen in een familie zeer uitdrukkelijk naar de oppervlakte.

De kunstenaars gebruiken gelaagde, narratieve structuren en maken duidelijk dat migratie niet in simplificerende slagzinnen gekaderd kan worden. Dit houdt verband met de ambitie van Betwixt and Between: het tonen van complexe en positieve artistieke perspectieven op dit thema.

Opening

6 mei, 17u00

© Valentina Stellino, Camping in Spain, 2016