28.10.2016
29.01.2017

Aan het begin van elke schooldag leggen de meeste Amerikaanse kinderen met hun rechterhand op het hart de Pledge of Allegiance af. Intussen weerklinkt deze Eed van Trouw al meer dan een eeuw in de staatsscholen in de Verenigde Staten:

Ik zweer trouw aan de Vlag
van de Verenigde Staten van Amerika,
en aan de Republiek waarvoor ze staat:
één Natie onder God,
ONDEELBAAR,
met Vrijheid en Rechtvaardigheid voor iedereen.

Toch leiden het sociale en politieke debat de voorbije jaren tot een groeiende verdeeldheid. De Verenigde Staten is als maatschappij, cultuur, natie en idee op zich meer dan ooit verscheurd. INDIVISIBLE: New American Documents vindt plaats in een van de meest controversiële en polariserende verkiezingsjaren in de geschiedenis van de VS. De tentoonstelling brengt werk van drie van de belangrijkste hedendaagse Amerikaanse documentaire fotografen die het tegenstrijdige en soms paradoxale karakter van het huidige Amerika onderzoeken.

In ZZYZX analyseert Gregory Halpern op een lyrische manier het hedendaagse Californië, waar de zonovergoten schoonheid van de Amerikaanse Droom uiteenspat in een realiteit van armoede, onstabiliteit en ongelijkheid. In Deep Springs documenteert Sam Contis een groep jongemannen die hun cowboy skills - de grondvesten van de Amerikaanse mannelijkheid - bijschaven in het mythische landschap van het “Wilde Westen”. Tegelijkertijd onthult Contis de intimiteit, tederheid, romantiek en sensualiteit die schuil gaat achter deze gesloten en hechte gemeenschap. Bayeté Ross Smith gaat in Pomp and Circumstance na wat identiteit en pose betekenen bij het Amerikaanse ritueel van het schoolbal. In Taking AIM kaart hij aan dat dit soort identiteiten levensbedreigend kunnen zijn als je ze onderwerpt aan categorisering, stereotypering en raciale profilering.

Verschillende aspecten van de hedendaagse Amerikaanse cultuur worden vaak diametraal tegenover elkaar geplaatst: succes en armoede, mannelijkheid en vrouwelijkheid, onschuld en geweld, fantasie en werkelijkheid. De tentoonstelling toont aan dat deze elementen onlosmakelijk met elkaar verbonden en dus ook ONDEELBAAR zijn.

© Sam Contis
© Gregory Halpern — Untitled — ZZYX (2016)
© Bayeté Ross Smith